Cerere de chemare in judecata

(excludem antetul, cu datele personale ale partilor implicate)

in temeiul art. 192 si urm. Cod procedura civila in vigoare, prin avocat Pana Ondina formulez prezenta

 

 

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

solicitandu-va ca dupa indeplinirea procedurilor legale de citare si administrarea probelor, prin hotararea ce o veti pronunta, sa dispuneti:

 

–          constatarea si recunoasterea calitatii de autor, compozitor al pieselor declarate la organismul de gestiune colectiva UCMR-ADA ca apartinand reclamantului,  interpretate de catre formatia “Phoenix” in diferite componente, in temeiul art. 10, lit. b) coroborat cu art. 139, al. 1 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare;

 

–          obligarea paratilor la plata daunelor-morale in cuantum de                   , proportional cu intinderea prejudiciilor cauzate prin interpretarea fara drept a compozitiilor, in temeiul art. 1385 si 1386 din Codul civil in vigoare si art. 139 al.1 din sus-numita lege;

 

–          interzicerea comunicarii publice a operelor de catre parati, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea, sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operelor, in temeiul art. 12 si urm. din aceeasi lege, precum si interzicerea modificarii operelor de catre parati;

 

–          raspandirea informatiilor cu privire la hotararea instantei de judecata, inclusiv afisarea hotararii, precum si publicarea sa in mijloacele de comunicare in masa, pe cheltuiala paratilor, in temeiul art. 139, al. 14, lit. d din Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare,

 

–          cu cheltuieli de judecata,

 

avand in considerare urmatoarele

MOTIVE

 

In fapt, reclamantul este autorul unor piese muzicale interpretate de catre formatia Phoenix si care nu numai ca sunt inregistrate ca si compozitii proprii in cadrul organismului de gestiune colectiva UCMR-ADA, dar au fost aduse la cunostinta publicului alaturi de precizarea numelui compozitorului Nicolae Covaci, atat pe discurile de vinil realizate odata cu lansarea pieselor, cat si pe fiecare dintre reeditarile ulterioare.

Dupa momentul parasirii formatiei Phoenix, paratii au continuat sa interpreteze piesele in diferite evenimente culturale, omitand insa aducerea la cunostinta publicului ca aceste piese muzicale sunt in exclusivitate compozitiile mele, si nicidecum rezultatul vreunui coautorat. Mai mult decat atat, in numeroase randuri s-a omis si se omite inregistrarea playlist-urilor complete in cadrul organismului de gestiune colectiva, lucru care imi creeaza prejudicii financiare prin neplata remuneratiilor cuvenite, in calitate de autor.

 

Dincolo de aceste prejudicii materiale, actiunile paratilor creeaza importante prejudicii de imagine atat mie, personal, cat si formatiei Phoenix, pe care o reprezint si care inca mai este activa in industria muzicala romaneasca, prin aducerea in fata publicului a unei concurente “neloiale”, folosindu-se tocmai de compozitiile mele si punand astfel in umbra credibilitatea formatiei Phoenix. Sunt interpretate piese ce fac parte integranta din repertoriul formatiei, la un nivel calitativ scazut si la un pret al reprezentatiei mult mai mic decat cel al formatiei Phoenix, lucru care aduce dificultati activitatii noastre de sustinere a concertelor. Mai mult, prin aceasta activitate sustinuta a paratilor, desfasurata pe parcursul ultimilor ani, la intervale mai mari sau mai mici de timp, suntem pusi in situatia rezolvarii unor confuzii cu privire la componenta actuala a formatiei Phoenix si a activitatii sale.

 

Pe langa omisiunea de a-mi cere acordul in privinta comunicarii publice a operelor mele, asa cum prevede legea, paratii au ales si sa sfideze interdictia pe care am formulat-o expres si in mod public in acest sens, lucru confirmat de catre Mircea Baniciu printr-o serie de declaratii in presa, dar si prin continuarea interpretarii compozitiilor mele in diferite concerte, dupa momentul formularii acestei interdictii.

 

In drept, articolul 10 al Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, prevede ca autorul unei opere are dreptul moral de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei (lit.b), dar si de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa.

In completare, art. 139 stipuleaza ca titularii drepturilor recunoscute si protejate prin lege pot solicita instantelor de judecata recunoasterea drepturilor lor si constatarea incalcarii acestora, si pot pretinde acordarea de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat.

Apreciem ca datorita imprejurarilor faptice, a perseverentei in incalcarea prevederilor legale, dar si a calitatii de fosti membrii ai formatiei Phoenix pe care o au paratii (calitate dificil – daca nu imposibil – de inlaturat din fata publicului, data fiind istoria acestei formatii, longevitatea si notorietatea sa), este imperativ necesara aceasta recunoastere de catre instanta de judecata, pentru a proteja drepturile legal garantate ale reclamantului de consecinte prejudiciabile.

Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe prevede ca se prezuma a fi autor cel sub al carui nume a fost adusa opera pentru prima data la cunostinta publica – adica reclamantul – si ca dovada calitatii de autor se face prin orice mijloace, inclusiv prin inscrierea compozitiilor in cadrul unui organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor (UCMR ADA).

Calitatea de autor unic al compozitiilor in discutie ii este atribuita reclamantului atat prin inscrierea lor in cadrul UCMR-ADA, cat si prin orice material discografic sau de promovare al formatiei Phoenix in intreaga sa activitate, unde nu figureaza paratii ca si compozitori, ci doar ca si interpreti.

In completarea acestor argumente, invederam tot cu privire la recunoasterea calitatii de autor si un exemplu din jurisprudenta in acest sens -in decizia nr. 6285 din 21 decembrie 2004 a Curtii de Apel Bucuresti s-a aratat ca „dreptul la paternitatea operei isi are izvorul in lege”, prin urmare faptele paratilor constituie abateri de la prevederi legale in vigoare.

 

 

Cu privire la cel de-al doilea petit al actiunii, aratam ca dispozitiile legii civile in vigoare prevad, prin art. 1385 si urm. din Codul civil, principiul repararii integrale a prejudiciului, in sensul ca despagubirea trebuie sa cuprinda pierderea suferita de cel prejudiciat, castigul pe care in conditii obisnuite el ar fi putut sa il realizeze si de care a fost lipsit, precum si cheltuielile pe care le-a facut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului. Mai mult decat atat, al. 4 al aceluiasi articol stipuleaza ca “daca fapta ilicita a determinat si pierderea sansei de a obtine un avantaj sau de a evita o paguba, reparatia va fi proportionala cu probabilitatea obtinerii avantajului ori, dupa caz, a evitarii pagubei (…)”.

 

Potrivit art.139, al.2 din Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe, la stabilirea despagubirilor instanta poate lua in considerare criterii cum ar fi consecintele economice negative, in special castigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de faptuitor si, atunci cand este cazul, alte elemente in afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului.

Cat priveste beneficiul nerealizat, apreciem ca pe langa sumele care ar fi trebuit incasate din valorificarea componentei patrimoniale a dreptului de autor, precum si dobanzile aferente acestor sume, din aceasta categorie mai fac parte o serie de consecinte care trebuie avute in vedere in stabilirea daunelor morale. Apreciem ca actiunile paratilor, mai ales intinse pe o lunga perioada de timp si coroborate in special cu punerea in evidenta prin mijloacele mass-media a faptelor lor (!), au contribuit din plin la scaderea notorietatii si credibilitatii formatiei Phoenix, cu importante consecinte de imagine.

 

In legatura cu al treilea capat de cerere, fundamentam pretentia pe dispozitiile articolului 12 al aceleiasi legi, care prevede ca autorul unei opere are dreptul exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii. In lumina acestor dispozitii, apreciem ca autorul pieselor muzicale se poate opune interpretarii acestora, cu atat mai mult cu cat modalitatea de executie si statutul persoanei in cauza ii creeaza prejudicii.

Articolul 13 prevede in mod expres aceasta modalitate de exercitare a drepturilor autorului, de a interzice comunicarea publica a operei, urmand ca definitia notiunii de comunicare publica sa se regaseasca in art. 15, al 1, cu urmatorul continut: “Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, realizata direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei (…)”.

Apreciem ca prin frecventa si hotararea cu care paratii ignora prevederile legale din domeniul proprietatii intelectuale, interpretand compozitiile in scop comercial, si mai ales declarand in mod public ca savarsesc aceasta actiune intr-un scop de sfidare, creeaza o concurenta “neloiala” formatiei Phoenix, pe care reclamantul o reprezinta si care inca mai activeaza in domeniul muzical. In dovedirea sustinerilor noastre sunt graitoare si inregistrarile audio-video pe care le putem anexa doar cu titlu exemplificativ (pentru ca un numar total ar fi imposibil de urmarit, avand in vedere zecile de concerte sustinute, impreuna sau separat, de catre parati). Apreciem ca aceste inregistrari audio-video, confirmate chiar de catre o parte din parati prin declaratii de publice, intra in categoria inscrisurilor definite de art. 265 Cod procedura civila in vigoare, si anume “orice scriere sau alta consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ei material ori de modalitatea de conservare si stocare.”. De altfel, interpretarea de catre parati a pieselor celebre ale grupului Phoenix, compozitii ale reclamantului, este un fapt de notorietate, cunoscut nu doar lumii artistice, ci si publicului larg.

 

Apreciem legala si legitima opozitia autorului si in ceea ce priveste orice fel de reorchestrare, modificare, schimbare melodica adusa operei, justificata de art. 16, care prevede  ca “prin realizarea de opere derivate, in sensul prezentei legi, se intelege traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea precum si orice alta transformare a unei opere preexistente, daca aceasta constituie creatie intelectuala”, coroborat cu art. 13, lit.i, care garanteaza autorului dreptul de a interzice realizarea de opere derivate.

Indiferent de drepturile dobandite de parati in calitate de interpreti sau executanti, art.92 al Legii 8/1996 prevede expres ca nici o dispozitie privitoare la drepturile conexe reglementate de legea in discutie nu trebuie interpretata in sensul unei limitari a exercitiului dreptului de autor.

 

In ceea ce priveste raspandirea informatiilor legate de hotararea instantei de judecata, inclusiv afisarea sa precum si raspandirea in mijloacele de comunicare in masa, intemeiem acest petit pe dispozitiile art. 139, al.14, lit. d) din Legea 8/1996, care prevede pentru instanta de judecata inclusiv posibilitatea efectuarii unei publicitati de mare amploare, pe cheltuiala paratului. Consideram necesara aceasta masura datorita calitatii de persoane publice atat a reclamantului cat si a paratilor, cu atat mai mult cu cat este de notorietate faptul ca s-a format deja o intreaga “opinie publica” (gresita!) privitoare la aceasta speta, chiar cu mult inainte de formularea prezentei cereri de chemare in judecata – persoanele implicate reprezentand brand-uri de prima mana in industria muzicii romanesti. Necunoasterea de catre public a situatiei privitoare la drepturile reclamantului ii ingreuneaza activitatea de liber profesionist, datorita unei imagini false care se contureaza intre organizatori de spectacole, impresari, sponsori si chiar si ascultatori de muzica.

 

In completare, rugam instanta sa faca aplicarea dispozitiilor art. 139, al. 3, lit.a) din Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, si anume sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a preveni producerea iminenta a unei pagube prin incalcarea drepturilor reclamantului, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca incalcarile prezumate aduse acestui drept sa continue. Apreciem ca epuizarea mediatica a aniversarii a 50 de ani de activitate a formatiei Phoenix, alaturi de plecarea recenta din componenta formatiei a unui membru de baza si cu vechime – Ovidiu Lipan – , precum si a scurtei pauze pe care formatia a luat-o din lumina publica, pentru a pregati noi materiale discografice, creeaza un cadru in care continuarea actiunilor paratilor ar duce la prejudicii grave si de nereparat pentru imaginea formatiei Phoenix si pentru castigurile sale patrimoniale.

 

Avand in vedere aspectele mai sus expuse, va solicitam sa admiteti actiunea astfel cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.

 

In sustinerea argumentelor noastre intelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: proba cu inscrisuri, proba cu martori, interogatoriul paratilor, marturisire extrajudiciara, probe materiale, orice alt mijloc de proba a carui necesitate va reiesi din dezbateri.

 

 

Anexam in xerocopie certificate pentru conformitate cu originalul urmatoarele inscrisuri:

 

– Adresa nr.1068/21.02.2013, emisa de catre UCMR-ADA;

– Adresa nr. 2343/21.03.2013, emisa de catre UCMR-ADA;

– Adresa nr. 2043/13.03.2013, emisa de catre UCMR-ADA;

– extras din cotidianul Ziua de Vest, editia 11.03.2013;

– extras din cotidianul Click, editia din 13.03.2013 si din ziarul Adevarul, din 13.03.2013;

– extras din pagina publica de Facebook a paratului Kappl Iosef;

– copertile albumelor originale Phoenix si ale reeditarilor ulterioare;

– 19 inregistrari audio-video, datate si localizate.

 

Depunem prezenta actiune, precum si inscrisurile anexate, in 6 exemplare, 1 (unul) pentru instanta si 5 (cinci) pentru comunicare cu paratii.

 

Nicolae Covaci-Haase,

Prin avocat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s